Tuesday, November 17, 2015

Горячие номера продажи для душа для России федераций

Hot selling shower rooms for nigerian business. - teetotal - jacuzzi-bathtub.com

Hot selling shower rooms for nigerian business. - teetotal - jacuzzi-bathtub.com

Hot selling shower rooms for nigerian business. - teetotal - jacuzzi-bathtub.com

Hot selling shower rooms for nigerian business. - teetotal - jacuzzi-bathtub.com

Видео-презентация на YouTube : Hot selling shower rooms for nigerian business. - teetotal - jacuzzi-bathtub.com
* Номинальное напряжение: 110-220V (Custom)
* Размер 900 * 900 мм, Высота над всеми ДО 2150
* Ванна с Антипробуксовочная Текстура
* Двойные колеса Бегуны, плавный ход механизм
* 4-Way воды Переключатель Управление:
 И. крыши душ
 II. Ручной душ
 III. Массаж ног
 V Вернуться гидромассажем
* Панель управления с компьютера Жидкокристаллический дисплей
* Функции компьютера:
 А. фон огни
 B. СВЕТОВЫХ
 С. Вентиляция Вентилятор
 Д. Hands Free Телефон (Трансляция Через громкоговоритель на крыше)
 Е. FM-радио (Трансляция Через громкоговоритель на крыше)
 Ф. Паровая Сауна (Необязательно)
* Другие гаджеты и запчасти
 Вешалка для полотенец * 1
 Перила * 1
 5 мм закаленное стекло Строительство.
 Сплав Уплотнение двери
 Хромированные дверные ручки * 2
* Гарантия: 5 лет
* Упаковка: 4 коробки
Коробка 1: ванна * 1, * 1 Крыша
Коробка 2: стеклянные раздвижные двери * 2, фиксированная стеклянная дверь * 2
 Коробка 3: стеклянная стена * 2
 Коробка 4: Панель управления * 1


Дополнительные опции:

A: Термостатический Встроенный в ПВР
Б: Парогенератор

Бизнес Сайт: Www.Jacuzzi-Bathtub.Com
Whatsapp: +86 15257104449
Контакты: Брюс
* Nominal'noye napryazheniye: 110-220V (Custom)
* Razmer 900 * 900 mm, Vysota nad vsemi DO 2150
* Vanna s Antiprobuksovochnaya Tekstura
* Dvoynyye kolesa Beguny, plavnyy khod mekhanizm
* 4-Way vody Pereklyuchatel' Upravleniye:
 I. kryshi dush
 II. Ruchnoy dush
 III. Massazh nog
 V Vernut'sya gidromassazhem
* Panel' upravleniya s komp'yutera Zhidkokristallicheskiy displey
* Funktsii komp'yutera:
 A. fon ogni
 B. SVETOVYKH
 S. Ventilyatsiya Ventilyator
 D. Hands Free Telefon (Translyatsiya Cherez gromkogovoritel' na kryshe)
 Ye. FM-radio (Translyatsiya Cherez gromkogovoritel' na kryshe)
 F. Parovaya Sauna (Neobyazatel'no)
* Drugiye gadzhety i zapchasti
 Veshalka dlya polotenets * 1
 Perila * 1
 5 mm zakalennoye steklo Stroitel'stvo.
 Splav Uplotneniye dveri
 Khromirovannyye dvernyye ruchki * 2
* Garantiya: 5 let
* Upakovka: 4 korobki
Korobka 1: vanna * 1, * 1 Krysha
Korobka 2: steklyannyye razdvizhnyye dveri * 2, fiksirovannaya steklyannaya dver' * 2
 Korobka 3: steklyannaya stena * 2
 Korobka 4: Panel' upravleniya * 1


Dopolnitel'nyye optsii:

A: Termostaticheskiy Vstroyennyy v PVR
B: Parogenerator

Biznes Sayt: Www.Jacuzzi-Bathtub.Com
Whatsapp: +86 15257104449
Kontakty: Bryus